رهابرگ

رها برگ خود را در حفظ اطلاعات شخصی اعم از (نام،نام خانوادگی،شماره تماس و …) موظف می داند. شما می توانید با خیال راحت در رهابرگ عضو شده و خریدی ایمن و مطمئن داشته باشید. رهابرگ خود را حفظ حریم خصوصی تان موظف می داند.